Monitorowanie Telefonu
Aspekty techniczne oraz prawne

Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat możliwości oprogramowania do monitorowania telefonów z systemem Android


Aspekty Techniczne

Oprogramowanie do monitorowania telefonu - rodzaje, usługi

Na polskim rynku możemy się spotkać z coraz bogatszą ofertą oprogramowania do monitorowania aktywności na telefonie, podsłuchiwania rozmów, nagrywania otoczenia, śledzenia lokalizacji. Oprogramowanie tego typu należy podzielić wg następujących kategorii:

  • Wymagające uprawnień ROOT
  • Działające bez uprawnień ROOT
  • Z dożywotnią licencją
  • Z licencją czasową
  • Jako usługa - abonament
Co to jest ROOT?
Root to nazwa konta posiadającego najwyższe uprawnienia w systemach UNIXOWYCH. W wypadku telefonów jest to konto pozwalające na pełną kontrolę. Oprogramowanie zainstalowane z konta z uprawnieniami ROOT może instalować dowolne oprogramowanie na telefonie, ma również dostęp do dowolnych danych w tym danych innych aplikacji np Facebook, Poczta, aplikacje bankowe. Procedura rootowania telefonu to procedura zamieniająca standardowego użytkownika w użytkownika ROOT, wiąże się często z "pełnym formatowaniem" telefonu - po tej czynności na telefonie nie pozostaną żadne dane. - Napewno jest to procedura czasochłonna i często zbyt skomplikowana dla przeciętnego użytkownika.

Konsekwencje rootowania
Zrootowany telefon zwykle traci gwarancje, jest bardzo podatny na wszelkie ataki hakerskie, w wypadku korzystania z bankowości elektronicznej może umożliwić włamanie na konta bankowe, ponadto może posłużyć jako narzędzie służące do przełamania zabezpieczeń w naszej sieci lokalnej/domowej. NIE MAMY żadnej kontroli nad oprogramowaniem zainstalowanym z uprawnieniami ROOT.
Instalując oprogramowanie wymagające uprawnień root oraz rootując telefon musimy mieć na względzie powyższe konsekwencje.

Konsekwencje braku uprawnień root
Aplikacje zainstalowane bez specjalnych uprawnień nie mają dostępu do innych aplikacji telefonu, nie mają zatem możliwości monitorowania takich aplikacji jak: Facebook, WhatsApp itp. Aplikacje pozbawione uprawnień root nie mają wielu możliwości, w tym nie są w stanie włączyć sytemu GPS bez wiedzy użytkownika!
W związku ze swoimi ograniczeniami aplikacje te są zdecydowanie bezpieczniejsze w użytkowaniu i nie narażają nas i innych na przykre konsekwencje związane z rootowaniem telefonu, nad taką aplikacją mamy pełną kontrolę i możemy ją odinstalować w dowolnym momencie.


Szpiegowanie telefonu - Programy z dożywotnią licencją

Programy do szpiegowania telefonu z dożywotnią licencją to programy, których koszt jest stały niezależnie od czasu użytkowania. Teoretycznie idealne rozwiązanie - płacę raz i korzystam. Niestety świat telefonów z systemem Android to świat ciągłych zmian, aktualizacji i nowości. Oprogramowanie zainstalowane dziś, może już jutro nie funkcjonować ze względu na drobną aktualiację oprogramowania systemowego telefonu. Nawet drobna zmiana potrafi dobrze zamieszać w ustawieniach telefonu. Większość aplikacji z dożywotnią licencją nie posada żadnego pakietu aktualizacyjnego. Oprogramowanie takie jest sprawne i pewne w dniu wydania - nikt nie zna przyszłości. Zwyczajowo też takie oprogramowanie posiada ograniczoną gwarancje w stosunku do użytkownika. Drugą kwestią jest to, że tego rodzaju oprogramowanie jest na "sztywno" związane z danym urządzeniem - w wypadku awarii tracimy telefon i oprogramowanie. Na koniec jest to zwykle oprogramowanie, które przesyła dane na nasze konto E-Mail lub zapisuje je w samym monitorowanym telefonie - są to niewygodne i często niebezpieczne metody przesyłania i przechowywania danych.

Szpiegowanie telefonu - Programy z licencją czasową

Programy do szpiegowania telefonu z licencją czasową, które nie posiadają dodatkowego panelu administracyjnego to zwykle te same programy co z licencją dożywotnią - z tą różnicą, że ich użycie jest tańsze.

Monitorowanie telefonu - jako usługa

Aplikacje SaaS - Oprogramowanie jako usługa. W odróżnieniu od poprzednich rozwiązań ten model składa się z 2 części - aplikacji WEB potocznie zwana panelem użytkownika oraz aplikacji monitorującej instalowanej na telefonie. Podstawową zaletą systemów SaaS jest model aktualizacji oprogramowania oraz miesięczny model rozliczeniowy. Ponieważ wszyscy użytkownicy korzystają z jednego systemu wszystkie poprawki wprowadzone w aplikacji web są natychmiastowo dostępne dla każdego. Ze względu na krótki okres abonamentowy, oprogramowanie jest systematycznie rozwijane i udoskonalane.
PhoneTrack - to aplikacja działająca w modelu SaaS - dostarczamy naszym klientom zaawansowany panel użytkownika, który jest systematycznie rozwijany i udoskonalany. Model abonamentowy gwarantuje, że nasze oprogramowanie jest ciągle rozwijane i dostosowane do tempa zmian w świecie systemów Android. W wypadku naszego oprogramowania, niema obawy, że zmiana telefonu pozbawi nas dostępu do usługi - wystarczy wymienić nr IMEI.

Android - wersje oraz możliwości

Obecnie na rynku najwyższą wersją systemu Android jest wersja 8.0 - jest to wersja, która funkcjonuje na bardzo nielicznej ilości telefonów, tak samo jak i najniższy Android w wersji 2.2.3
Nasze oprogramowanie wspiera telefony w zakresie 2.2.3 do 8.0
Obecne na rynku wersje sytemu Android należy podzielić na 2 kategorie. Telefony z systemem w wersji do 6.x i od 6.x
Android w wersji 6.x jest przełomową - szczególnie pod kątem zabezpieczeń i możliwościami kontroli przez użytkownika wersją Systemu Android.
Drugim kluczowym aspektem tego systemu jest model zarządzania energią.
Szczególnie istotne z punktu widzenia monitorowania telefonów z systemem Android jest by oprogramowanie uwzględniało ten podział.
Nasze oprogramowanie jest stworzone i dedykowane właśnie dla grup 2.2.3-5.x oraz 6.x.+ Posiadamy dwie osobne i dedykowane wersje.
Oprogramowanie dla wersji 2.2.3 - 5.x w zależności od wariantu oprogramowania producenta wspiera wszystkie możliwości monitorowania telefonu w tym historię przeglądarek Chrome i Internet. Takiej możliwości już nie ma na telefonach z systemem Android 6.x+
Kluczowym aspektem stabilnej i długotrwałej pracy aplikacji monitorującej na telefonach z telefonami Android 6.x+ jest udzielenie wszystkich koniecznych zezwoleń w trakcie procesu instalacji, oraz ustawienie zarządzania energią. Mimo że nasza aplikacja posiada specjalne procedury wyłączające ją z zaawansowanej kontroli aplikacją należy dodatkowo ręcznie dokonać zmian w zarządzaniu energią.
Główną przyczyną odłączenia aplikacji monitorującej po 3 dniach od zainstalowania jest właśnie brak ręcznej konfiguracji optymalizacji energii dla aplikacji.

Podsłuchy za SMS premium

Jeżeli spotkamy się z ofertą monitorowania - szpiegowania telefonu za SMS możemy być przekonani, że oferta tego typu, jest niczym więcej jak zwykłym oszustwem, próbą wyłudzenia pieniędzy. Niema technicznych możliwości by "Dostać się do telefonu" płacąc za SMS np 50zł - jest to praktycznie nie wykonywalne - a napewno nie w tym budżecie. Należy w tym wypadku mieć również na uwadze, że zdalne przejęcie kontroli cudzego telefonu jest typowym hackingiem i jest nielegalne.Aspekty Prawne

Należy pamiętać, że inwigilacja osób trzecich bez ich zgody jest przestępstwem. Jeżeli stosujemy oprogramowanie do monitorowania telefonu poza granicami Polski, musimy mieć świadomość, że podobne zapisy mogą znajdować się w kodeksie karnym innych państw. Naszym obowiązkiem jako użytkownika jest znać prawo kraju w jakim stosujemy oprogramowanie służące do kontroli telefonu.
Zgodnie z Artykułem 267 kodeksu karnego: "kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Wszelkie wątpliwości w interpretacji powyższego przepisu powinny być skonsultowane z prawnikiem. My jako wydawcy oprogramowania - narzędzia nie udzielamy porad prawnych oraz nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie oprogramowania.

Dobrze jednak jest wiedzieć, że nawet nielegalnie zdobyty dowód może być punktem wyjścia w poszukiwaniu dalszych dowodów służących w rozprawie sądowej, może też rozwiać nasze wątpliwości lub może pomóc podjąć właściwą decyzję życiową.
Bardzo często też, w wypadku dzieci może ułatwić nam wykrycie zagrożeń, zarówno ze strony osób 3cich jak i planów samego dziecka w popełnieniu czynu zabronionego lub niebezpiecznego.

Zespół PhoneTrack


Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie bez zgody autora zabronione.